brandwerend glas


Normaal vlakglas breekt bij een brand al zeer snel. Bij een brand ontstaat er een temperatuurverschil tussen het glasoppervlak en de glasranden. Het gevolg hiervan zijn thermische spanningen in de ruit. Wanneer bij brandwerend glas de thermische spanning te groot wordt, ontstaan al ongeveer binnen 1 minuut breuken in het glas waardoor de speciale tussenlaag geactiveerd wordt. Het glas heeft allerlei bewerkingen ondergaan in het productieproces om brandwerende eigenschappen te krijgen.


Brandwerend glas wordt gerangschikt naar prestatieniveau, dat wil zeggen naar de duur van de brandwerendheid en de wijze van brandwering. In Europese normen is beschreven hoe volgens verschillende criteria deze rangschikking gebeurt.

brandwerend glas is onderverdeeld in drie klassen:  • E = de vlamdichtheid van het glas

  • W = de weerstand tegen warmtestraling

  • I = de weerstand tegen temperatuur

plaatsen brandwerend glas

Brandwerend glas moet altijd worden geplaatst zoals het getest is. In het testrapport staat dan ook precies omschreven welk kozijn, welke materialen (blokjes, band, etc.) zijn toegepast bij de test en dus in de praktijk gebruikt moeten worden. Ook de (maximale) afmetingen zijn zeer bepalend voor het type en/of uitvoering van het brandwerend glas.

advies/uitvoering

Toepassen van brandwerend glas is gebonden aan complexe regelgeving. Wij beschikken over de meest actuele kennis van normen en regelgeving, maar ook over de diverse producten die op de markt gebracht worden en kunnen u adviseren over de juiste producten en toepassing ervan.

Glastechniek Twello B.V.

Rijksstraatweg 153

7391 MK  Twello

T 0571276200

gbo logo_100

logo_bouwend_nederland